Thursday, December 8, 2016

EXO bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm Hallyu? Concert ở Nanjing bị hoãn

Bài báo: Đại diện EXO, "Concert ở Nanjing bị hoãn, ngày tổ chức đang được thảo luận lại"
Nguồn: Herald Pop - Naver

1. [+669, -23] Ngán cái kiểu bọn Tàu từ chối Hallyu lắm rồi, đuổi hết lũ Tàu khựa ở đảo Jeju với China Town đi đi 

2. [+492, -17] TCứ thử cấm đi, đằng nào Trung Quốc cũng bị thiệt nhiều hơn thôi. Chả hiểu họ nghĩ gì mà lại tỏ ra kiêu ngạo như thế

3. [+430, -24] EXO, cứ quảng bá ở Hàn đi các cậu

4. [+329, -9] Đây là ảnh hưởng của lệnh cấm Hallyu hả...

5. [+236, -7] Hẳn là vì cái lệnh cấm Hallyu đó rồi

6. [+47, -4] Nhưng mà EXO có cần thiết phải biểu diễn ở đấy không??? Giữ EXO ở Hàn thôi, nếu bọn Tàu muốn xem nhóm biểu diễn thì bảo chúng nó sang Hàn mà xem. Sao cứ nhất nhất bắt EXO phải biểu diễn ở Trung trong khi họ không muốn làm như thế???? Bảo đứa nào muốn xem EXO thì sang hàn mà xem nhé

7. [+45, -4] Chúng ta cũng cần phải cấm Trung Quốc và đá đít tất cả các thể loại Tàu khựa ra khỏi ngành công nghiệp ngay và luôn

8. [+27, -1] Đồ Tàu khựa nhỏ mọn
-

Nguồn: Nate

1. [+78, -5] Nếu EXO không thể biểu diễn ở Trung thì để bọn fan Trung sang Hàn xem EXO biểu diễn đi. Như thế lại càng giúp ngành du lịch Hàn Quốc phát triển

2. [+70, -10] Khs lại có người lại đi đổ lỗi cho EXO vì việc này ㅋㅋㅋ

3. [+41, -4] Ngưng thỏa hiệp với bọn Tàu và hãy biểu diễn ở Hàn đi

4. [+12, -1] Dù EXO có một thành viên người Trung là Lay nhưng nhóm vẫn không thoát được lệnh cấm Hallyu... như kiểu bọn Tàu đang tự thừa nhận là ngành công nghiệp của chúng nó không thể cạnh tranh nổi với Hallyu ㅋㅋ

5. [+7, -2] Cũng đâu phải lần đầu tiên Trung Quốc bẩn tính thế này


-----
Credit: https://goo.gl/LvQ90M

No comments:

Post a Comment