Monday, December 5, 2016

Daum Cafe: Một BJ AfreecaTV trông giống Suzy

- Lai giữa Suzy và Sunye 

- Trong mấy bạn bản sao của Suzy thì bản này là giống nhất này

- Công nhận 

- Thấy giống Yoo Seung Ok hơn là Suzy

- Mũi và cằm đặc biệt giống  

- IU + Suzy + Hyuna

- Có bảo là chị em của Suzy cũng có người tin =
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment