Friday, December 16, 2016

Daum Cafe: Kiểu tóc này ngày xưa hơi bị mốt


- Bây giờ ở Nhật vẫn là mốt 

- Ngày xưa nhiều nghệ sĩ có quả đầu này lắm, đại diện tiêu biểu là Jaejoong

- Nhìn lại trông vừa quê vừa xù 

- 4-5 năm trời mình chỉ để cái kiểu đầu bờm sư tử này đấy  ㅎㅎ

-  Hồi mình học cấp 2 thì tóc Mohawk cũng mốt lắm. Chứ bọn đầu chó xù này trông bờm xờm bỏ mẹ.

- Đi phỏng vấn với quả đầu này  = 100% thất bại  ㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment