Saturday, December 10, 2016

Daum Cafe: Khi buồn hãy xem những gif này
Co âó  đỏ: Hãy từ chức đi!
Cô áo đen: Im mồm 
- Yoon Bomi hài chết tôi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Minyool và con alcapa, giết người không dao ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ủa kem giả hả? 

- Kyungsoo-yaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hi vọng đây chỉ là diễn tập thôi 

- Hai hình cuối điên cmnr ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Găng tay  ㅋㅋ Đang ở văn phòng mà đéo nín nổi cười ㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment