Thursday, December 22, 2016

Bài báo: Victoria và chiếc váy khoe da thịt táo bạo 'sexy'


Nguồn: TV daily - Nate

1. [+812, -25] Bên Trung Quốc đang cấm Hallyu mà... Victoria về nước đi~

2. [+755, -19] Chậc chậc cái phát ngôn về biển Đông của cô ta

3. [+580, -16] Biển Đông?

4. [+25, -1] Tại sao cô ta cứ nhất quyết phải kiếm tièn ở Hàn Quốc trong khi đầu óc luôn tin cái thuyết Trái Đất này là của Tung Của? Về nước mà kiếm tiền~

5. [+23, -3] Hãy rút lại những gì cô nói về biển Đông và quay về nơi cô sinh ra đi  

6. [+19, -2] Đất nước của cô đã từ chối nghệ sĩ Hàn Quốc... nên phiền cô quay về đó và tự kiếm NDT đi được không?  

7. [+18, -1] Phát tởm với cái bọn suy nghĩ gì cũng phải là của bọn nó... Nếu thấy Trung Quốc thần thánh như thế thì sao không ở nguyên đó mà quảng bá!

8. [+16, -5] Khựa OUT

9. [+15, -4] Sớm muộn gì thì Sungso cũng sẽ nói những lời như Victoria thôi  

10. [+11, -3] Trung Quốc to lắm mà, về đấy mà kiếm tiền, sao cứ phải ăn bám cái mẩu đất bé tí hin của bọn này? Chậc chậc. Đã phát ngôn về biển Đông rồi mà vẫn còn nói thêm được những lời như thế, cũng giỏi gớm.   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment