Thursday, December 8, 2016

Bài báo: 'V app' Lee Hi, "Mình không tham dự các lễ trao giải cuối năm, sẽ bàn với YG về concert riêng"


Nguồn: Herald Pop - Nate

1. [+758, -26] Hở?????????? Đăng nhầm ảnh hả?? Dị thấy mồ, sao lại cho lên SNS cơ;;;;;;;;;

2. [+778, -127] Thím heo này làm gì trong điện thoại tôi vậy;;

3. [+592, -18] Jung Bong à ㅠ

4. [+54, -2] Trong khi YG thì lên TV kêu người khác giảm cân... Quản nghệ sỹ của mình trước đi đã nè...

5. [+47, -2] ??? Đây không phải Lee Hi mà tôi biết.

6. [+41, -1] Trông như bà bầu 8 tháng ấy ạ... Phốp pháp ghê ㅋ

7. [+40, -1] Cái đờ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Giật hết cả mình với cái ảnh.

8. [+29, -1] Y như Jo Jung Rin...

9. [+29, -3] Nhớ lại thời K-Pop Star mà lần đầu tiên em ấy xuất hiện đi, nom hệt thế này ㅋㅋㅋㅋ tại bình thường trang điểm với giảm cân nên trông khác thôi.

10. [+29, -2] Sao béo lên lắm thế...

11. [+26, -0] Như một bà thím sản phụ.. ㅠㅠ

12. [+20, -1] Ôi giời ơi mặt sao đấy?;; Biết là không son phấn rồi, nhưng mà hình như tăng đến cả tạ ý nhở;;; Mũi kìa... Hàn Quốc đúng là đất nước của những chuyên gia trang điểm =_=..

13. [+20, -1] Quá tham khoe da mặt xịn mà không nhận ra mình thực ra thảm đến thế nào...

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment