Friday, December 30, 2016

Bài báo: 'Đã trở nên rắn chắc' Kim Jaejoong tự tin làm lễ xuất ngũ


Nguồn: Mydaily - Nate  


1. [+314, -65] Mặt đẹp trai ghê, trông như anh Tây đi nghĩa vụ ấy  ㅋㅋㅋ và đúng là bo đì cơ bắp hơn nhiều rồi ㅋㅋㅋ

2. [+235, -32] Chúc mừng anh đã xuất ngũ~ chúng em luôn biết ơn những người lính đã phục vụ trong cả những ngày lạnh lẽo như hôm nay

3. [+213, -37] Lúc nào tui cũng nghĩ ảnh giống một chàng tin đầu to, mà thôi vẫn đẹp trai là được

4. [+24, -6] Đẹp chết người

5. [+20, -2] Thật ra thì, đẹp trai hơn cả hồi chưa nhập ngũ

6. [+20, -2] Omo, bảnh hơn hẳn nha

7. [+16, -7] Uầy, lần đầu tiên thấy có người mặc quân phục đẹp vậy. Hầu hết các nghệ sĩ tròng bộ quân phục vô là xuống mã cả.  

8. [+12, -0] Không có gì hạnh phúc hơn ngày xuất ngũ. Hẳn là giờ anh ấy đang trong trạng thái tốt nhất. 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment