Friday, December 30, 2016

Bài báo: TOP, "Tôi đã hẹn hò với 3 người phụ nữ, gu của tôi là người không thích uống rượu"


Nguồn: Sports Today - Nate

1. [+206, -7]  Có vẻ cách suy nghĩ của anh ấy cực khác lạ, tìm được cô nào chấp nhận được kiểu tửng tửng đấy cũng khó lắm..  

2. [+205, -19] Taeyang có vẻ là người ngây thơ nhất ㅋㅋㅋ mấy thằng cha còn lại có vẻ hơi thích khoa trương làm màu...

3. [+134, -15] Shin Min Ah?

4. [+22, -2]  Đầu tiên là yêu một nuna không nổi tiếng, sau đó là Shin Min Ah, và rồi một sinh viên đại học bình thường  ㅋㅋ  có nhiều fan account nói từng thấy TOP với một cô bạn gái trông giống Park Bo Young

5. [+14, -8] Seungri và Taeyang có vẻ là hai thành phần bình thường nhất nhóm


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment