Wednesday, December 7, 2016

Bài báo: Tổng thống đồng ý từ chức vào tháng Tư


Nguồn: Yonhap News - Naver

1. [+7,837, -120] Không, ngay bây giờ

2. [+4,752, -84] Haizzz

3. [+4,397, -109] Thôi từ chức đi..

4. [+4,207, -110] ㅋㅋㅋ Con điên này khiến dân tình nực nội quá

5. [+2,053, -31]  Ok thôi, cứ chuẩn bị tinh thần đi, sắp bị kết tội đi

6. [+1,124, -23] Nói linh tinh cái gì đấy, từ chức luôn và ngay

7. [+1,098, -26] Chắc tưởng đùa? Cút ngay lập tức

8. [+1,016, -18] Trả giá bằng cách vào tù đi, đừng tưởng có thể trốn tránh được  

9. [+845, -18] Từ chức? Bà ta là tội phạm mà, phải thẩm vấn và cho xộ khám  

10. [+707, -14]  Im cmmđ, mau từ chức luôn hoặc cảnh sát vào thẩm vấn đi

11. [+686, -11]  Ừ cứ câu giờ đi, tụi này sẽ bắt bà phải bóc lịch thì thôi~

12. [+529, -13] Bà ta nghĩ mình có quyền quyết định chắc?

13. [+258, -7] Không phải nghĩ, từ chức trước khi chuyện vỡ lở hơn nữa đi

14. [+250, -8]  Mẹ nghĩ mẹ bảo tháng Tư là được tháng Tư chắc? Xuống khỏi vị trí đi ngay lập tức cho chúng tôi, chẳng lẽ mẹ chẳng màng quan tâm tới việc đất nước đang sụp đổ à?

15. [+223, -5]  Bỏ tù là giải pháp duy nhất 


=
Credit: 

No comments:

Post a Comment