Thursday, December 1, 2016

Bài báo: Thời trang sân bay sẵn sàng cho mùa đông của IOI
Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+276, -20] Phong cách của Doyeon có hồn ghê

2. [+237, -25] Bộ của Kim Doyeon đẹp nhất...

3. [+227, -26] Jung Chaeyeon xinh thật đó, nhưng mong em ấy đổi phong cách đi... cứ quê quê thế nào ấy  ㅠ

4. [+13, -0] Kiểu mấy đứa bé cố gắng mặc oách hết mức ㅋㅋㅋㅋ

5. [+12, -11] ㅋㅋㅋ  Nếu tôi mà đi ngang quá Kim Yoojung trên phố thì chắc không thể đoán được em này là người nổi tiếng...

6. [+11, -7] Yoojung cắt tóc ngắn đáng yêu ghê

7. [+10, -0] Tiếc là nhóm sắp tan rã rồi

8. [+10, -6] Sohye và Yoojung quá quá quá mức bình thường

9. [+5, -0] Yoojung bao cưng

10. [+4, -0] Chaeyeon  trông như hòm thư ㅋ;;;;

11. [+4, -1] Mình vừa kéo chuột vừa gật gù xinh đó~ yêu đó~ và rồi dừng lại ở Doyeon.... đẹp dữ thần!! Nhìn tỉ lệ cơ thể kìa!  

12. [+3, -0] Kim Doyeon có khí chất diễn viên đó  ㅋㅋㅋㅋ=
CRedit: netizenbuzz