Friday, December 30, 2016

Bài báo: Sungmin 'tự hào khoe chứng nhận xuất ngũ'


Nguồn: OSEN - Nate  


1. [+283, -6] Sao nghĩa vụ của người khác trôi qua nhanh thế nhỉ

2. [+197, -18] Vợ con ảnh chắc là mừng lắm  ^^

3. [+60, -9] Hình như có người tới đón hả.. ㅋㅋ

4. [+11, -5] Anh đã vất vả rồi, phải thật hạnh phúc nhé...

5. [+10, -0] Trông phấn khởi ghê ㅋㅋㅋ

6. [+10, -5] Thằng cha này còn fan à???

7. [+7, -1] Ủa vậy giờ còn fan không?

8. [+6, -0] Chả hiểu sao có cảm giác mới được hai tháng thôi, thế mà ảnh cũng đã xuất ngũ rồi đó  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment