Tuesday, December 27, 2016

Bài báo: [SBS Gayo Daejun] Twice xử lý sự cố một cách chuyên nghiệpNguồn: Herald Pop - Naver

1. [+3,149, -47] SBS luôn làm người ta thất vọng nhỉ... âm thanh tệ hại, máy quay loạn xạ  

2. [+2,325, -78] Biểu cảm bất ngờ của Jungyeon đáng yêu quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ và năm  nay SBS lại gây thất vọng nữa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+1,842, -33] Chương trình huần hòe loạn hết cả lên... ㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+1,751, -38] Biết ngay có gì đó không ổn mà ㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+453, -6] Một sự cố phá tan công sức của cả Twice và Girlfriend... biểu cảm của họ cũng chẳng thoải mái lắm đâu   ㅜㅜ

-

Nguồn: Nate 

1. [+706, -21] Thế thì rõ là Girlfriend hát nhép nhé ㅋㅋㅋㅋ

2. [+673, -29]Nhục ghê... vương quốc hát nhép... vứt mẹ mic đi!!!  

3. [+449, -7] SBS luôn là nỗi nhục toàn dân mà

4. [+50, -3] Hội Bạn Gái nhép...

5. [+42, -8] ㅋㅋㅋㅋ Dù có sự cố thì Twice vẫn hát live như thường, các cục cưng Twice của mị


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment