Tuesday, December 27, 2016

Bài báo: [SAF Gayo Daejun] Các nhóm nữ tân binh tập hợp... 'Pick Me' ở một đẳng cấp khác


Nguồn: OSEN  - Naver

1. [+898, -52] Thì chỉ là cách để tống khứ lũ tân binh cùng một lúc thôi mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+788, -34] Chả hiểu sao bày cái màn này ra, định chơi dơ vầy thì đừng lôi idol tới...  ㅋ

3. [+687, -16] Tất cả các em tham gia Produce đều được làm center ㅋㅋ Kim Sejung, Yoo Yeonjung, Jung Chaeyeon... gọi luôn đây là IOI đi

4. [+617, -19] Nghĩ cảnh họ cũng mất công chuẩn bị cho tiết mục này mà thấy tội ghê

5. [+125, -10] Không mời IOI nhưng lại nhái Produce, clgt


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment