Friday, December 9, 2016

Bài báo: Đồng thuận thẩm vấn Park Geun Hye... 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống

Nguồn: Kyunghyang News - Naver

1. [+44,158, -785] Công lý đang rơi xuống từ trời xanh!! 

2. [+37,679, -589] Chúng ta vừa được chứng kiến một giây phút lịch sử!!

3. [+33,346, -857] Độc lập Hàn Quốc, muôn năm!!!!!!

4. [+25,775, -469] Đây rồi!

5. [+6,544, -118] Một ngày đi vào sử sách

6. [+5,296, -102] Hoan hô!!!!! Thẩm vấn bỏ tù ngay và luôn!

7. [+4,790, -118] Lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó thoát!

8. [+4,213, -90] Sướng cả lòng mề!

-

Nguồn: Nate

1. [+283, -10]  Đã đến lúc tổng cổ con mụ đó vào tù rồi

2. [+248, -7] Nhân dân đã chiến thắng

3. [+207, -8] 56 thằng chống là ai? Gô cổ cả chúng nó vào

4. [+17, -4] Quẩy lên!!

5. [+13, -0]  Sao mình lại rơm rớm nhỉ... Tự hào quá mọi người ơi. Hãy cùng bắt đầu lại chương mới nào!


=
CRedit:  netizenbuzz

No comments:

Post a Comment