Tuesday, December 20, 2016

Bài báo: [Độc quyền] "Xông đất 2017" AOA xác nhận comeback ngày 2/1Nguồn: OSEN - Naver
 

1. [+318, -36] Han Sung Ho-nim, lần này đừng có phá rắm phá thối bài hát nữa ok?

2. [+215, -14] Hãy để mọi thứ cho Brave Brothers lo Han Sung Ho à. Ông cứ ở yên bên mảng kinh doanh của FNC hộ tôi

3. [+202, -18]  Làm ơn đi Sung Ho ya, đừng có động vào bài hát

4. [+164, -9] Han Sung Ho mà ngậm mồm vào thì cũng là người tử tế đấy, đừng có chọc phá gì bài hát cả mà cứ ngồi đấy ăn pizza hay cmg đó đi  

5. [+119, -7]  Mong là lần này họ để cho Brave Brothers lo liệu... Tôi mà còn nghe cái câu giri giri một lần nữa thì cắt luôn và ngay nhé

6. [+15, -1] Làm ơn là nhạc của Brave Brothers đi...

7. [+15, -5] Hul!! Đây rồi!!! AOA  cố lên! ♥

8. [+13, -5]  Nhưng lần này đụng toàn thứ dữ thôi  ㅋㅋ Shinhwa, SES, AkMu ㅋㅋㅋㅋ  AOA ngày xưa thì còn có cơ chứ giờ thì hơi khó đấy  ㅋㅋ

9. [+5, -3]  Tháng Một coi mòi đẫm máu

10. [+5, -3] Good luck giri giri I like you ㅋㅋㅋ

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment