Thursday, December 15, 2016

Bài báo: [Độc quyền] '4 thành viên' WINNER và 'cả nhóm' iKON sẽ ra album mới vào đầu năm tới 'chỉ đạo bởi Yang Hyun Suk'Nguồn: Star News - Naver


1. [+681, -17] Chưa ra thì chẳng tin, đầu tư cho WINNER hơn đi nhé.

2. [+495, -21] Đợi WINNER!!!! Fighting!!

3. [+446, -18] A cuối cùng WINNER cũng trở lại!!!!!!! Nhanh nhanh nào ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Đợi mãi luôn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4. [+432, -20] Nghe '4 thành viên' vẫn thấy sao sao ấy, nhưng dù sao thì đây cũng là lần trở lại đầu tiên sau một quãng thời gian dài, nhất định phải nghe thôi.

5. [+354, -12] Lần này làm ăn tử tế nhé Hyun Suk...

6. [+160, -8] WINNER, làm ơn... Mong ngóng mỏi mòn... Nội cái việc lại đã 1 năm trôi qua...

7. [+144, -9] Hyun Suk trả WINNER đây, 1 năm vắng bóng rồi đấy ^^

8. [+135, -8] Cuối cùng cũng đến WINNER, điên mất.

9. [+125, -6] Đợi mãi tưởng chết luôn rồi, WINNER mau ra nào.

10. [+128, -9] Mọi người ơi ㅋㅋ Mình xin nhẹ nhàng để lại một câu rằng WINNER đã debut 3 năm rồi đó ㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment