Wednesday, December 28, 2016

Bài báo: Nana được chọn là người đẹp thứ ba thế giới bởi một tờ báo Mỹ... Taeyang, người đẹp trai thứ hai thế giới
Nguồn: Herald Pop - Nate  


1. [+1,465, -30] ㅋㅋㅋ Taeyang #2...? Bốc thăm random à...?

2. [+1,176, -8] Chắc lại tổ chức bình chọn trên một trang blog nào đấy do chỉ đúng thằng cha chủ blog đưa ra các lựa chọn  ㅋㅋ

3. [+919, -10] Rồi thế cái bảng xếp hạng này mọc đâu ra vậy? ㅋ

4. [+60, -7] Cỡ Taeyang ở quê em còn chưa đến mức trung bình nữa là

5. [+53, -3] Chết cmn cười khi thấy Kim Seulgi, Kim Jennie, Jessica cũng góp mặt  ㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+44, -4] Ngay đến fan của Taeyang cũng không dám thừa nhận  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+41, -9] Nana hàm bạnh mà #3? ㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+34, -4] Nhục ghê  ㅋㅋㅋㅋㅋ  nghĩ tới chuyện đây là một bài báo thật sự mà mặt em cũng nóng bừng luôn

9. [+32, -4] Vì Taeyang mà chẳng ai tin nổi độ xác thực của BXH này nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

10. [+31, -3] Taeyang còn trên cả Brad Pitt cơ, hài chết tôi~~  

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment