Tuesday, December 20, 2016

Bài báo: Lee Min Jung, 'đến để cổ vũ Lee Byung Hun'


Nguồn: Sports Today - Nate

1. [+1,524, -54] Tôi đồ rằng các mẹ và tôi có chung suy nghĩ, phải không nào?

2. [+1,361, -48] Giờ em cũng cạn lời rồi, cả anh cả ả có ai chịu kém cạnh.. ㅋㅋ

3. [+1,077, -82] Từ lúc kết hôn xong trông chị ấy cứ bất ổn thế nào ấy... khổ thân..

4. [+80, -3] Cưới chồng cái là đời đi xuống dốc! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Ngày xưa thấy cũng sang chảnh lắm mà giờ trông đần độn khó tả   ㅋㅋㅋㅋ

5. [+67, -5] Ngày xưa mình không hiểu câu nói gieo nhân nào gặt quả nấy... giờ cũng hiểu hiểu rồi đó.  

6. [+65, -5]  Đáng lẽ nên ly hôn, còn trẻ vậy mà. Để thêm chút nữa già quá rồi là sẽ bị vứt bỏ thôi... Đàn ông như Lee Santa sẽ không bao giờ thỏa mãn với chỉ một người phụ nữ.

7. [+62, -7] Trông như mất trí rồi

8. [+48, -0] Bố mẹ Lee Min Jung chắc buồn lắm... giờ con gái của họ là biểu tượng cho sự thương hại và là trò cười cho thiên hạ;;;


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment