Saturday, December 10, 2016

Bài báo: Jessica, "Tôi muốn hợp tác cùng Park Myung Soo một lần nữa" [V live]


Nguồn: OSEN - Nate

1. [+508, -18] Jessica: Tôi muốn lợi dụng Park Myung Soo oppa để kiếm thêm tiền.
Sự thật đấy.

2. [+396, -17] Để phản bội cả Park Myung Soo hyung luôn? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+323, -14] Chả xinh.

4. [+23, -4] Ô không biết à? Park Myung Soo không hợp tác cùng người kém nổi đâu ㅋㅋㅋ

5. [+23, -5] Hết thời rồi còn, chắc chẳng ma nào thèm.

6. [+19, -4] Myung Soo chỉ song ca cùng thành viên nhóm nữ nổi tiếng thôi.

7. [+19, -5] Ảnh này trông sợ thế.

8. [+18, -6] Jessica: Tôi muốn dựng lại hình tượng thông qua 'Infinity Challenge'!! Giống anh G-Nghiện!!!!

9. [+14, -5] Già vcđ... Mặt chi chít dấu hiệu lão hóa rồi kìa.

10. [+12, -3] Về cơ bản là thấy đang xịt ở bên này quá nên đánh tiếng nhờ vả dựa dẫm người như Park Myung Soo.

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment