Wednesday, December 28, 2016

Bài báo: "Chắc tui không để được mái chó gặm" Hình tự sướng chu môi của Oh Yeon Seo


Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+455, -34] Xinh mà.. ㅋㅋ và cô nàng cũng biết mình xinh nhưng vẫn bảo mình để không hợp... chuẩn 'girl-thả-thính'

2. [+302, -18] Cô biết thừa mình xinh đẹp mà... có phải là không có mắt đâu..

3. [+271, -34] Đừng làm thế, nói năng kiểu vậy chỉ khiến bản thân bị ghét thôi

4. [+51, -2] Nếu thật sự nghĩ mình cắt tóc này bị fail thì đã chẳng ớp hình lên   ㅋㅋ

5. [+37, -1] Ghét mấy con nữ quàng thả thính vãi

6. [+23, -8] Giống hình tự sướng của Sulli nhỉ ㅎㅎ

7. [+20, -1] Gớm chó ㅋㅋㅋㅋㅋ  cái thứ đồ thả thính... chắc đang rung đùi chờ fan vào bình luận kiểu "Unni~ chị xinh lắm ạ!" chứ gì  ㅎ

8. [+19, -11] Chị đủ đẹp để có thể để mọi kiểu tóc mà... làm ơn đi, vài người thì đừng.bao.giờ cắt quả mái này    ㅋㅋㅋ phải đẹp cỡ Han Ye Seul thì mới đỡ được

9. [+15, -1] Đáng ra đừng đăng kèm caption  ㅋㅋㅋㅋ thấy ngại giùm bả luôn

10. [+15, -5] Chị này mà đóng Hong Seul của Cheese in the Trap thì chuẩn vai luôn... phong cách cũng giống nhau nữa  

11. [+7, -0] Ý chị là chị thấy không đẹp nhưng chị vẫn phốt lên mạng cho cả thiên hạ xem, bonus thêm quả mồm kia nữa. Wae.. ?   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment