Thursday, December 8, 2016

Bài báo: 'Big Bang vs EXO' trận chiến trở lại... lần này ai sẽ là kẻ chiến thắng?Nguồn: Sports Donga - Naver

1. [+2,110, -314] Hẳn phải là Big Bang rồi

2. [+1,621, -234] Không biết lượt view YouTube với sale album thế nào, nhưng Big Bang thắng digital là cái chắc  

3. [+1,078, -67] Đùa giật tít...

4. [+1,101, -150] Big Bang, cùng thành công daebak nhé!!! Sau album này chẳng biết chúng ta còn phải chờ bao nhiêu năm nữa...  ㅜㅜ

5. [+1,227, -203] Chắc không cần phải nói thẳng ra đâu ha?

6. [+245, -31] Big Bang, chứ sao nữa...

7. [+241, -35] Khi những vị vua đã trở lại thì câu trả lời sẽ là gì đây?

8. [+260, -47] Rõ ràng là Big Bang rồi bà con nhỉ? Jjang nhất giới idol

9. [+227, -34] Vâng, chính là Big Bang~~~  không thể nào phủ nhận điều này

10. [+207, -31] Chắc chắn Big Bang sẽ thống trị tất cả, ngoài lượng bán album

11. [+152, -19]  Thật bất công khi gọi đây là trận chiến công bằng, Big Bang ra full album còn EXO chỉ là album mùa đông thôi mà   ㅋㅋㅋ  đừng có kick war

12. [+229, -45] Big Bang bị so với bọn kia thì thật là quá sỉ nhục họ rồi   ㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment