Monday, December 5, 2016

Bài báo: Akdong Musician xông đất YG năm 2017 'trở lại vào ngày 03 tháng Một'

Nguồn: OSEN - Naver


1. [+1,169, -18] Đúng ròi, quá đủ mấy trò 'Who Is Next' rồi nha, tung hẳn ngày tháng như này này... một lần thôi thì vui chứ giờ ngứa mắt lắm rồi đấy ㅠㅠ

2. [+788, -18] Ôi đê pạccccc.

3. [+655, -18] Hóng quá đi, đến giờ vẫn nghe nhạc các em đều ý.

4. [+576, -20] Cuối cùng cũng xuất chuồng rồi các em ơi!!!!

5. [+71, -1] Có vẻ sau đợt comeback này là Chanhyuk nhập ngũ nhỉ...

6. [+56, -5] Lee Hi nữa... Hết thời tân binh rồi ㅠㅠ tới luôn Hyun Suk!! ㅠㅠㅠㅠ

7. [+41, -1] Ôi cuối cùng cũng đến ngày này ㅠㅠㅠㅠ Chị đợi chị đợi!!!!

8. [+38, -1] Chanhyuk bảo sẽ đi lính tầm năm sau mà... Không biết có phải ý là sau đợt quảng bá này??

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment