Sunday, December 25, 2016

Bài báo: '9 năm để đi đến chiến thắng' Kim Jong Min giành daesang tại KBS Entertainment Awards 2016Nguồn: Mydaily - Naver

1. [+14,404 -441] Jong Min hyung hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng anh đã giành daesang hyung à!!!  

2. [+10,537, -318] Mình đã chờ việc này bao lâu rồi, thật sự mong Kim Jong Min có thể thắng, và quá tự hào khi chiếc cúp nằm trên tay anh   ㅠㅠ  Thật sự rất vui khi tất cả mọi người đều chung suy nghĩ! Chúc mừng! Như Yoo Shi Yoon đã nói, không phải vì anh ấy đã hoạt động lâu năm, mà vì anh ấy thực sự xứng đáng!! Đúng là lịch sử bao nhiêu năm chăm chỉ cống hiến là điều không thể không nhắc đến được. 2017 cũng là kỷ niệm 10 năm vào nghề của anh ấy!!  

3. [+8,649, -311] Ôi mừng quá anh thắng rồi. Anh là số một đó!!!

4. [+7,363, -251] Làm tốt lắm, chúc mừng anh  ㅎㅎ Xin hãy bảo vệ 1N2D nhé! Cố lên!

5. [+2,364, -95] Gã babo này đã cho thấy mình là người chăm chỉ và chu đáo cho tới tận phút cuối cùng

6. [+2,223, -75] Thật khó để thấy một người có thể cười ngây thơ như anh suốt từng ấy năm...  Kim Jong Min xứng đáng với giải thưởng này

7. [+1,983, -70] Mình theo dõi anh từ mùa đầu tiên, chúc mừng nhé. Cuối cùng anh cũng được đền đáp sau rất, rất lâu rồi.

8. [+1,807, -82] Kim Jong Min cố lên=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment