Friday, November 4, 2016

Today Humor: Trang phục Halloween của Unnies và Kim Sook


1. [+60]  Biểu cảm khi đưa kẹo cho anh kia ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+49]┗[+34]
3. [+14]


4. [+10] Biểu cảm hài nhất em từng thấy luônㅋㅋㅋ

5. [+5]


===

Herald Pop - Naver: "Từ Vô Diện tới Harley Quinn"... Unnies, những nữ hoàng visual mùa Halloween

1. [+1,991, -23]  Tự nhiên thấy Vô Diện trên trang chủ Naver mà sốc quá  ㅋㅋㅋ

2. [+1,839, -29] Ra Mi Ran hợp với kiểu tóc của  Marge Simpson  ghê ㅋㅋㅋㅋ

3. [+1,382, -16] Sook unni ㅋㅋㅋ Clip cho kẹo cười vl ㅠㅠ

4. [+898, -11] Vô Diện ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+727, -13] Kim Sook đúng là diễn viên hài thực thụ mà ㅋ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment