Thursday, November 17, 2016

Today Humor: Chị phóng viên phát cuồng mỗi lần thấy trai đẹp
1. [+123]  Cá là chị này đam mê công việc tới mức lương thấp thế nào cũng chấp nhận 

2. [+103] Chị này vừa duyên vừa đáng yêu ấy 

3. [+48]  Thay vì xấu hổ thì mình thấy cách chị ấy không che giấu sự phấn khích của bản thân mà vẫn fangirl nhiệt tình đáng yêu đấy chứ ㅎㅎ Dễ thương ghê  ♥

4. [+33] Chắc bà này trả tiền để được làm phóng viên  ㄷㄷㄷ

5. [+31]
┗ clgtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
┗ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment