Wednesday, November 16, 2016

theqoo: Zico kinh ngạc nhìn Ji Chang Wook

- Tôi cũng phản ứng y chang...

- ㅋㅋㅋ Zico cute thế

- Nhưng mà ảnh đẹp trai thật mà...

- Zico làm mị nhớ tới Daehan ㅋㅋㅋ

- Sao tự nhiên Zico nhìn ngây thơ dữ vậy? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Biểu cảm chân thật của người bị quyến rũ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Credit: Kkuljaem

No comments:

Post a Comment