Thursday, November 10, 2016

theqoo: Baek Yerin nhang nhác Black Pink Rosé

Rosé
Baek Yerin


-

- Thấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋ Có bảo là chị em thì mình cũng tin 

- Cách hát cũng giống nhau nữa

- Hai người này dễ nhầm thành chị em lắm này

- Rosé xinh vãi

- Không hẳn.. Tôi vẫn dễ dàng phân biệt được hai người

- Trông giống cả Stephanie The Grace nữa

- Giống nhau nhở

- Mặt giống nhau giọng giống nhau, nhưng lại cuốn hút theo kiểu khác nhau

- Không phải 'nhang nhác' đâu, giống nhiều ý 
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment