Tuesday, November 8, 2016

Star News - Naver: [Độc quyền] Tiêu đề bộ phim của Kim Min Hee và Hong Sang Soo? 'Alone on the Beach at Night'


Phim dự định sẽ công chiếu vào nửa đầu năm sau

1. [+10,461, -270] Phục quá phục ㅋㅋㅋ

2. [+8,010, -228] Ôi đúng là vô liêm sỉ mà

3. [+7,078, -212] Haizz, tiêu đề phim y như đang tả ông ta vậy~~~  

4. [+4,810, -152] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+3,316, -168] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+1,468, -26] Tự ra bờ biển mà ngồi xem phim một mình đi ông đạo diễn

7. [+1,388, -32] Nghe như phim khiêu dâm những năm 80

8. [+1,308, -30] Chắc phim tiếp theo của mấy người này sẽ là "Thế nhưng, chúng ta vẫn hạnh phúc"   ㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+1,001, -14]  Bây giờ sai, sau này cũng vẫn sai, Sang Soo ya  


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment