Friday, November 11, 2016

Star News - Nate: Gary sẽ xuất hiện trên 'Running Man' sau khi rời chương trình... Không dễ để rời bỏ1. [+981, -23] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 7 con người này sao mà hợp concept lầy lội ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nhất quyết không để Gary đi ㅋㅋㅋㅋㅋ


2. [+933, -22] Người-con-trai-không-thể-ra-đi

3. [+727, -27] Đời mà có được mấy người bạn như này thì tuyệt vời

4. [+45, -2] Có vẻ sẽ đúng chuẩn một cuộc chia tay khó nhọc. Chết cười

5. [+35, -2] Hy vọng Gary chỉ tạm rời chương trình thôi

6. [+24, -1] Hóa ra preview là về cái này ㅋ

7. [+15, -1] Về làm thành viên cố định đi ạ

8. [+14, -4] Xin hãy quay lại 'RM' ㅋㅋㅋㅋ

9. [+11, -2] Bây giờ hãy chơi trò tuần nào cũng làm nhiệm vụ đi tìm Gary và dẫn cậu ấy quay lại làm thành viên cố định
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment