Pann: Quào, gene của nhà này tốt quá

1. [+85, -6] Mình cứ tưởng hình đầu là Yoona cơ  

2. [+52, -1] Em cũng tưởng là Yoona... Tưởng Yoona có chị em gì

3. [+33, -1] Hul, xinh quá. Đúng gu của tôi.

4. [+20, -1] Hình đầu với hình chụp cùng Baro trông giống Yoona thế.  

5. [+13, -1] Tính cách cũng tốt lắm. Hồi còn đi học con bé không để lộ ra việc Baro là anh trai của mình, vì nó không muốn làm anh xấu hổ vì mình.

6. [+13, -1]  Anh em họ Cha đẹp tuyệt vời

7. [+13, -0] Cứ ngỡ hình đầu la fYoona, hình sau là chị hay em của Yoona cơ  

8. [+11, -0] Yoona + Krystal


=
Credit: kpopkfans

0 comments:

Post a Comment