Pann: Những idol khi đeo kính rất bảnh trai?


Mình thấy ai trong EXO cũng đẹp trai hết á...  

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail


Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail


Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail


Phản hồi bài viết:  [+64][-7]

====

1.[+69,-30] Đúng rồi đó, kính... Làm ơn hãy đeo kính thường xuyên hơn ạ
 

2.[+62,-24] Mỗi lần anh đeo kính là em sướng phát rồ
 

3.[+55,-40] BTS Suga
 

4.[+34,-13] BTS Jimin
 

5.[+30,-13] BTS Jin và Jungkook
 

6.[+24,-9] BTS Jin 2
 

7.[+20,-9] BTS Jin 1
 


=
Credit: pann-choa 

0 comments:

Post a Comment