Monday, November 21, 2016

Pann: Kết quả cách tính giải Album của năm tại MMA

 
Mình cứ chắc mẩm "EXO thắng chắc rồi", nhưng mà.. 
 

Bình chọn đáng lý phải được 30%
EXO có khoảng 1.150.000 vote, 100% của  300 điểm
BTS có 840.000 vote, 71% của  300 điểm.
Điểm tối đa của hạng mục này là 300. 

EXO được300 điểm
BTS được 219 điểm
 

Digital chiếm 70% tổng điểm
EXO ở vị trí thứ 3, 211.002.876 album bán ra, khoảng 71%
BTS ở vị trí thứ 8, 112.484.727 album bán ra, khoảng 38%
Điểm tối đa của hạng mục này là 700.

EXO được 497 điểm (chỉnh sửa lại giảm 0.47%)
BTS được 266 điểm (chỉnh sửa lại giảm 0.10%)

 Tổng điểm của EXO:   300+497=797/1000
Tổng điểm của BTS: 219+266=485/1000

EXO giành Nghệ sĩ của năm, vụ này đúng rồi khỏi bàn. 
Mọi người cứ nói phải là Twice đạt Nghệ sĩ của năm mới đúng, nhưng nếu chỉ nhìn vào số liệu thì đáng lẽ phải là Zico cơNếu chỉ dựa vào bảng xếp hạng digital thì Zico đáng lẽ phải là #1, lại còn đạt 100% của 700 điểm nữa. 
EXO ở vị trí thứ ba nên chỉ có 71.4% của 700 điểm.
Dựa vào bảng này thì Zico có 700 điểm, EXO chỉ có 500.29 điểm.

Lượt bình chọn cho Nghệ sĩ của năm
EXO #1 với 1.135.000 vote = 100% của 300 điểm = 300 điểm
Zico #6 với 63.209 vote = 5.57% của 300 điểm = 16.71 điểm

Tổng của EXO: 800.29
Tổng của Zico: 716.71 

Mình không đăng bài để chửi bới gì Bangtan đâu, chỉ là muốn cho Melon thấy họ đã trao giải một cách bất công. 
Xin đừng ném đá Bangtan và Army nữa


Phản hồi bài viết:   [+1,032][-69]
 
====

1.[+309,-20] Thế thớt đang cố chứng minh cái gì? Rằng EXO chính xác là chủ nhân của Album của năm????

2.[+298,-6] ĐM Melon làm ăn bớt ngu lol đi nhá

3.[+270,-4] Melon phản hồi đi 

4.[+100,-1] Chuẩn  ㅋㅋㅋㅋㅋ  Dae cmn bak, nếu cách biệt cỡ 10% thôi thì đây còn xuôi xuôi, chứ người ta thắng công bằng thế cơ mà  

5.[+88,-1] Mình là EXO-L và mình nghĩ Bangtan hay Army không có lỗi, lỗi ở hệ thống
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment