Tuesday, November 8, 2016

Pann: Jung Joon Young và Cha Tae Hyun thể hiện xuất sắc thời trang " jeans on jeans"Phản hồi bài viết: [+209][-11]

====

 1.[+30,-2] Sô fờ réshhh

2.[+28,-3]  ㅜㅜ  Khuôn mặt hoàn thiện ngoại hình 

3.[+25,-4] Hul~ bò nguyên cây cũng đẹp mà 

4.[+14,0] Bao giờ Jung Joon Young quay lại với 2D1N vậy?  ㅠㅠ Muốn mau được thấy anh ấy ㅠㅠ

5.[+12,0] Ôi mà đây là hình cap từ 2D1N mà? Muốn thấy Jung Joon Young quá   ㅜㅜ

6.[+11,0] Cả hai đều là minh chứng cho việc mặt đẹp thì mặc mới đẹp  ㅋㅋ  Nhất là Jung Joon Young, khuôn mặt đó, chiều cao đó thì mặc gì chả được   


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment