Sunday, November 20, 2016

Pann: Jung Joon Young phóng khoáng tại Pháp


Anh ấy phải chịu đựng việc bị ném đá hội đồng nên tôi cứ nghĩ Joon Young phải trầm cảm và tách biệt khỏi đám đông cơ... nhưng mà anh ấy vẫn ổn ở Pháp

Giờ chẳng biết đến khi nào anh mới trở lại Hàn nữa...
Xin hãy sớm về với 1N2D ạ  ㅜㅜ

Phản hồi bài viết:  [+246][-22]

====

1.[+45,-4] Vụ của Jung Joon Young đúng là vãi thật 

2.[+39,-4]  Anh ấy có khí chất rất riêng... Muốn sớm gặp lại anh trên 1N2D quá, làm ơn quay lại đi mà

3.[+35,-5]  Muốn sớm thấy anh  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
 
4.[+13,0] Khí chất daebak, mặt nhỏ xíu và đẹp như idol, nhưng Jung Joon Young lại rất trưởng thành và nam tính  ㅋㅋ Mong anh mau mau quay lại với 1N2D 

5.[+11,0] Thần thái quá đỉnh ㅋㅋㅋㅋ Jung Joonyoung mau về đê!!!
 
6.[+11,0]  Joonyoungie hyung ㅜ  Xem sân khấu SuperStar K mà muốn thấy anh ấy nhiều hơn nữa


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment