Friday, November 11, 2016

Pann: Dự đoán daesang của Melon Music Award 2016

 
(Cách tính daesang: 70% digital, 30% vote) 


Bài hát của năm: Cheer Up - Twice
Nghệ sĩ của năm: EXO
Album của năm:  EX'ACT - EXO


-

1. [+191, -28] EXO mà không được daesang thì giải này đéo công bằng  

2. [+175, -25] Thật sự thì EXO xứng đáng mà. Năm nay họ đã quảng bá rất nhiều.  

3. [+103, -17] Ờ, thớt nói chuẩn đấy

4. [+54, -1]  Ngoài Melon Music Award ra thì tôi thấy MAMA chắc cũng sẽ vậy. Các giải trong nước hầu hết đều là đo xem ai tạo bầu không khí nóng hơn, nên hẳn Twice với EXO sẽ càn quét tất cả rồi. Chúc mừng trước nhé.

5. [+47, -4] EXO không thắng = vô lý

6. [+40, -2]  Mình chẳng phải fan nhưng số liệu cũng quá rõ rồi, EXO sẽ thắng ở cả các lễ trao giải khác cho mà xem  


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment