Friday, November 25, 2016

Pann: Diễn viên nhí trong Legend of the Blue Sea tuyệt vời quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Phiên bản thời niên thiếu của Lee Minho tuyệt quá đúng không các mẹ? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Chính là GOT7 Jinyoung đó!=

Phản hồi bài viết: [+73, -7]

1, [+20, -1] Ah đẹp trai thật luôn ấy ㅠㅠㅠㅠ Mình là fna nhóm khác mà cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Jinyoung ㅠㅜㅜㅜㅜㅜ Anh ấy vừa xuất hiện là mình shock luôn ấy, diễn xuất lại làm mình shock thêm lần nữa... Vẫn chưa quên được diễn xuất của ảnh trong Beloved Eundong, mình chú ý ảnh là từ đợt đó đó.


2, [+20, -0] Mình thích phim này, thích cả bạn diễn viên nhí hôm nay quá nên mới đi tìm hiểu thử và hoá ra là thành viên GOT7 ㅠㅠ Đẹp trai ghê!

3, [+19, -1] Jinyoung-ahㅠㅠ Damryeogieㅜㅠ


4, [+12, -0] Dù chỉ xuất hiện có xíu thôi thì vẫn thích Jinyoung trong phim cổ trang lắm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


5, [+11, -0] Chin Dong àㅠㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠÔi đẹp đtcn, mẹ nhớ bảy đứa quá..

=

Credit: http://bit.ly/2gk2g1Q

No comments:

Post a Comment