Tuesday, November 22, 2016

Pann: Cái bắt tay bị từ chối của Lee Changsub

Anh ấy bị từ chối bắt tay hẳn 2 lần trong một buổi fan meet gần đây, đây là biểu cảm của ảnhㅋㅋㅌㅋㅌㅌㅋ
Đây là buổi fanmeet sau vụ đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Anh ấy đã nhận ra bạn fan từ chối cái bắt tay đóㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Đây chính là BtoB, những anh chàng không được bắt taySungjaeㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Khuyến mãi nè!

=

Phản hồi bài viết: [+199, -2]

1, [+80 -0] Đây cái nàyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thằng này nó làm trò gì thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


2, [+61, -0] Lee Changsub thích rượu lắm nè.3, [+53, -0] Điên cmnr ㅋㅋㅋㅋㅋSao moe vậy ㅠㅠㅜㅜLee Changsub để tóc dài đẹp nè ㅠㅠㅠㅠ


4, [+28, -0] Chàng trai ấy đã nhận ra bạn fan từ chối bắt tay mình ㅋㅋㅋㅋ


5, [+25, -0] Yook SungjaeㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋLại còn giả vờ anh đây chả vấn đề gì nữaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đúng cái kiểu mà "ô kê anh fine. các mày biến đi"ㅋㅋㅋㅋㅋ
=

Credit: http://bit.ly/2fAZRj6

No comments:

Post a Comment