Tuesday, November 15, 2016

Pann: Các mẹ, mắt các mẹ là hai mí hay một mí?


Hai mí - vote up 
Một mí - vote down

Mắt em to nhưng lại là một mí  

Phản hồi bài viết: [+212][-242]====

1.[+59,0] Đây cũng thế, mắt rõ to mà lại một mí ^^
 

2.[+23,0] Mắt mình kiểu hằn mí nhưng nhỏ thôi, lại ở bên hai khóe???  ㅠㅠㅠ Lúc mệt hoặc mở mắt ra thì nó trông thế này, nhưng mình một mí  mà
 

3.[+16,-18] Một mí! Đây là ảnh em make up hôm Halloween haha
 

4.[+11,-1] Một mí đây
 

5.[+10,-1] Hai mí tự nhiên!
 

6.[+8,-1] Hai mí tự nhiên luôn!
 

7.[+5,-1] Có ai giống em không? Combo cả hai..
 

8.[+5,0] Hai mí
 

9.[+5,-2] Một mí!
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment