Friday, November 18, 2016

[Pann] Đây là bo đì không-photoshop của SeolhyunHeol...daebak... Hạn hán lời.....
Đây là bo đì không photoshop của cô nàng?????????? Đẹp xuất cmn sắc
Thân hình còn đẹp hơn cả lũ ma-nơ-canh


Dù có cắt tóc ngắn thì trông Seolhyun vẫn như một nữ thần

----
Phản hồi bài viết
[+119][-79]

1. [+43][-20] Bo đì của Seolhyun lúc nào mà chẳng đẹp... Nhưng cái này bị chỉnh sửa rồi, thân trên bị làm ngắn lại rồi, rõ thế còn gì...Phần eo của Seolhyun phải dài hơn chứ? So ảnh trên với cái gif ở dưới là biết thực tế eo của cô nàng dài hơn một chút mà

2. [+37][-7] Trong ảnh đầu tiên nửa thân trên của cô nàng bị co lại hơi quá tay

3. [+32][-19] Đọc bình luận ở đây thì thấy có vẻ giờ Seolhyun hết thời rồi nhể

4. [+26][-10] Đây mới là ảnh không chỉnh sửa thật sự nè ㄷㄷ


5. [+16][-8] Em là con gái và em thấy bo đì của cổ đẹp vãi linh hồn ạ

6. [+14][-5] Quào Seolhyun điên cmnr, cái kiểu bo đì gì kia ㄷㄷㄷ
-----
Credit: https://goo.gl/o1BaXB

No comments:

Post a Comment