Tuesday, November 29, 2016

Osen - Naver: [Độc quyền] Black Pink tham gia SBS 'Running Man'.. quay phim ở Jeonju ngày hôm nay1. [+2,515, -269] Uôiiii cuối cùng sau 'WI' cũng đi thêm show nữa rồi.. Black Pink fighting!

2. [+1,778, -219] 'Weekly Idol' vui phết, ngồi hóng 'Running Man'!

3. [+1,483, -216] Ui mừng quá. YG cuối cùng cũng nhấc mông lên làm việc rồi~

4. [+1,285, -200] Đợi mãi.. Lót chiếc dép.

5. [+1,164, -205] Thích Black Pink lắm ㅠㅠ

6. [+320, -42] Hy vọng YG quảng bá cho nhóm tử tế hơn cho 2NE1. Thà công chúng mòn mặt còn hơn bí ẩn lạnh lùng.

7. [+229, -37] Cuối cùng cũng ra tay hả YG, nhẽ ra phải từ sớm hơn chứ! Cho đi 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook' đê~~ Ngày ngóng đêm mong!!

8. [+192, -26] Ô, lại show nữa này!! Đi 'Weekly Idol' cưng ơi là cưng ㅋㅋㅋ Riêng em lại muốn chúng nó đi 'Knowing Bros' cơ ㅠㅠ

9. [+174, -21] Ối giời thánh thành thiên địa ơi tuyệt cú mèo. Cố lên!!!

10. [+239, -44] Lại một thành công nữa tiếp sau 'WI' nhé. Cố lên Black Pink.

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment