Sunday, November 6, 2016

Naver: ★ Nữ hoàng đã trở lại rồi ★ Hậu trường MV mới.
.


Phản hồi bài viết: +241


====


TN: Tất cả comment đều do fan nước ngoài viết.


1. [+957, -68] fighting T-ara Arab Queen's

2. [+1080, -113] TIAMO Tara! Daebak!

3. [+869, -40]ARAB QUEENS here to support T-ARA.... we love you so much forever❤❤.. you're the best band in the world FOREVER❤❤ ... we need you T-ARA...WE CAN'T wait.. FIGHTING..TIAMO ❤❤

4. [+875,- 46] احبكم تيارا= I love you T-ara

5. [+830, -31] International queens will protect T-ara... international queens will help K-queens to protect T-ara, T-ara is now global queen... love T-ara forever..

6. [+1155, -140] We love you T-ara as in Tiamo T-ara... Queen's will never leave you, K-Queen's, C-Queen's, J-Queen's, V-Queen's, Thai-Queen's, PH-Queen's, Arab Queen's and all international Queen's will support you forever and ever

No comments:

Post a Comment