Thursday, November 3, 2016

[naver] Lee Jong Suk, Lee Jun Ki, Ji Chang Wook, và Park Hae Jin hội ngộ 'First Kiss for the Sixth Time'Phản hồi bài viết: +524


1. [+855, -19] Webdrama thế nào mà lại mời được mấy chàng này... quá khủng

2. [+663, -28] Ji Chang Wook, Lee Jun Ki, Lee Jong Suk, Park Hae Jin, Kai và Ok Taecyeon đều là những diễn viên tuyệt vời. Mỗi người một vẻ, hóng quá đi mất. Quay phim xong là chắc cũng thân thiết với nhau hơn nữa.

3. [+615, -22] Toàn các anh đẹp giai...

4. [+623, -37] Ôi... Lee Jong Suk với Lee Jun Ki á... Dã man ㄷㄷ Các anh vất vả rồi

5. [+517, -45] Uồi Park Hae Jin, Lee Jun Ki với Ji Chang Wook rồi còn cả tá nữa. Anh nào cũng đẹp, anh nào chúng em cũng mê ㅋ

6 [+172, -9] Webdrama thồi mà sao dàn diễn viên hoành tá tràng quá vậy, vừa xem vừa bổ mắt rồi

7. [+155, -5] Nữ diễn viên chính kiếp trước đã làm gì??? Giải cứu hẳn 6 đất nước đúng không ㅋㅋㅋㅋ Tên phim lại còn là 'nụ hôn đầu lần thứ 6', thế là sẽ hôn cả 6 anh à? Ghen tị quá

8. [+135, -3] Bao nhiêu vận may trên đời chắc dồn cả vào chị nữ chánh..
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment