[instiz] Top10 Melon Music Awards 2016- Năm sau nhé Seventeen ㅠㅠ


- Là AkMu! Thánh AkMu, chắc chắn mọi người sẽ đến~~

- Taeyeon à ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ô nhiều nhóm nữ nhể

- Thích cái là không chỉ mỗi idol không, ai góp mặt trong danh sách này cũng đỉnh hết!!

- BewhY đỉnh quá, lọt vào top10 hoàn toàn chỉ nhờ tài năng.

- Chốt rồi hả?
 > Ừa!

- Chỉ mong ai cũng sẽ được cái gì đó đem về nhà!! Năm sau sẽ đến lượt các con Seventeen ơi!

- Red Velvet ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- BewhY... Quá gớm
_

Credit: pannchoa

0 comments:

Post a Comment