Sunday, November 6, 2016

Instiz: Top 7 câu nói thường xuyên được sử dụng ở trường

 


1. Ah lạnh quá
2. Ah nóng qúa
3. Ah buồn ngủ quá
4. Ah đói quá
5. Ah mệt/phiền vãi
6. Ah muốn về nhà
7. Ah khổ quá/chán lắm rồo

====

- 8. Ah chỉ muốn bỏ học 

- 8. Ah hôm nay ăn gì?

- 8. zzzzz

- "Yah tiết sau là gì đấy?"

- "Ah mị không muốn làm trò này nữa" 

- 8. Ah

- 8. Ah bực vl 

- 8. Ah muốn chết mẹ đi cho rồi 

- Vụ "ah" là đúng rồi đó

- 8. Ah sao mãi chưa hết giờ?  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment