Sunday, November 6, 2016

Instiz: Tên mà người bình thường gọi những idold dẹp trai khi tình cờ nhìn thấy

1. Growl 3:01
EXO Chanyeol


2. Vixx Tóc Xám
Vixx N


3. IAC hoodie cam
BAP Youngjae


4. Teentop cu Môi dầy
Teen top Niel


5. Người đàn ông mở cửa
BTS Jin


6. Up10tion tóc đỏ
Up10tion Wooshin


7. Seo-ga-dae Hwanchung-nam (t/n: hay còn gọi là người đàn ông gây ảo tưởng về thính giác tại Seoul Gayo Daejun)  
Seventeen Wonwoo

Phản hồi bài viết: +57
 
====

- Make up hôm đó jjang


- Yaha~~!~~!~~! Seogadae Hwanchungnam!!!

- Hoodie cam là số một...

- 3:01  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Nghe như tên cà ri ấy... dù sao thì đúng là tên đó nổi thật... Chanyeolie

- Sao lại gọi là   Hwanchungnam? Tò mò ghê
>Wonwoo rap bài Auditory hallucination của Jang Jaein hồi Seoul gayo daejun đó 

- Có nhất thiết phải gọi đủ thứ tên không, chỉ cần tóm gọn hết lại là "chồng em" mà?  ^^..♡
>  Cậu kéo chuột lên trên sẽ thấy nút đăng xuất, làm ơn ấn vào chỗ đó  ㅎㅎㅎ

- 3:01 và hoodie cam là nổi nhất đó  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tóc Xám cũng nhiều nhưng người ta hay gọi là Tóc Bạc cơ  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- A hul đồng ý với người đàn ông mở cửa xe 

- Tên ảnh không phải Người Đàn Ông Mở Cửa Xe, ảnh là chồng em ^^
> Mơ đi ^^  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment