Thursday, November 10, 2016

Instiz: Teaser Repackage của SHINee vừa được tung ra các mẹ ơi ㄷㄷㄷㄷ

Phản hồi bài viết: +1 

====

- Khí chất của họ.....

- Ôi ngùn ngụt khí chất.... wow

- Uầy... thần thái daebak vãi

- Hul 

- Thần thái quá ổn 

-  Đẹp quá   ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Hul khí chất chẳng phải loại vừa đâu  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment