Monday, November 28, 2016

Instiz: Teaser MV của B1A4 mới được phát hành.jpg

Phản hồi bài viết: +23

===

- Ôi nhanh quá vậy... Đứa nào cũng đẹp...

- Mấy đứa sẽ phát hành bài mới vào 12h đêm mai, mong mọi người hãy dành nhiều tình cảm cho B1A4 nhé  <3 br="">
- B1A4, em yêu các anh  ㅠㅠ

- Uầy quá đẹp...

- Visual của trẻ nhà mình  ㅠㅠㅠ

- Visual của Shin Dongwoo là số một ㅠㅠㅠㅠ

- Đẹp tàn bạo  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment