Saturday, November 12, 2016

Instiz: Sự kết hợp giữa Park Bogum + Yoo Jae Suk
Phản hồi bài viết: +4

=====

- Mối quan hệ bí mật của hai người đã bại lộ rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đồng ý... 

- Ôi công nhận giống ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 - Ơ thế nào trông lại rất ngây thơ ý  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mắt của Park Bogum, miệng của Yoo Jae Suk ㅋㅋㅋ 

- Ầy mọi người soi giỏi thế... Công nhận là giống hai người đó ghép với nhau thật 

- Đù  ㅋㅋㅋㅋㅋ  Gif cuối: từ ấy trong anh bừng nắng hạ 

- Đẹp trai thiệt 


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment