Friday, November 18, 2016

[Instiz] Phản ứng trước sân khấu của AOA....jpgĐôi mắt không ngừng nghỉ của Gonggeun ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-----

Phản hồi bài viết: +5

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Gif cuối là Han Donggeun à?
> Ờ!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Park Bogum với Kim Yoojung còn hát theo tất cả các bài hát cơ ㅠㅠㅠ Cái đồ đáng yêu

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Gif cuối ciu thế ㅋㅋㅋㅋ

- Ah ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu quớ ㅋㅋㅋㅋ

- Ôi ㅋㅋㅋㅋ Cái gif cuối đúng là không ngờ tớiㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
> Han Donggeun: "đó là lý do vì sao tui trở thành ca sĩ *cảm giác thành tựu*"
>> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋBụng tuiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ai ai cũng chăm chú xem ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Quào Suzy đẹp hết phần thiên hạ

- Cái gif cuối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chu choe

- Bogum và Yoojung thể hiện phản ứng rất nhiệt tình, thấy tự hào ghê.... và Han Donggeun-nimㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-----
Credit: https://goo.gl/xkWIoQ

No comments:

Post a Comment