Saturday, November 12, 2016

Instiz: Những bài hát của các nam idol từng đứng hạng 1 trên BXH hằng tháng của Gaon

Nhóm:Tháng 1, 2010
2AM - Can't Let You Go Even If I Die
Tháng 4, 2011
Bigbang - Love SongTháng 2, 2012
Bigbang - BlueTháng 3, 2012
Bigbang - Fantastic BabyTháng 5, 2014
god - The Lone DucklingTháng 5, 2015
Bigbang - LoserTháng 6, 2015
Bigbang - Bang Bang BangTháng 7, 2015
Bigbang - If YouTháng 8, 2015
Bigbang - Let's Not Fall in LoveTháng 10, 2016
Sechs Kies - Three Words

-

Solo:Tháng 6, 2014
Taeyang - Eyes, Nose, LipsTháng 11, 2015
Zico - Boys and Girls

-

Duet:Tháng 7, 2011
GG - I CheatedTháng 11, 2013
Hyung Yong Don Jyong - Going to TryTháng 1, 2016
Suzy & Baekhyun - Dream

=

- Đúng là Bigbang

- Wow, Bigbang tuyệt vời... Nhớ 2AM ghê ㅠㅠ

- Haebolago!

- Thánh Bang đúng là tường thành mà

Credit: KPKF

No comments:

Post a Comment